Blog

Please find our latest post on Why noon-reports do not work for assessment of fuel-efficiency (and what will)

Take me to the post!

Read more »

Schepen gebruiken veel energie. Vaak kan 50% van de operationele kosten van een schip worden toegerekend aan brandstofkosten. Naast hoge kosten, leidt brandstofgebruik ook tot vervuiling van de lucht (roet, fijnstof, stikstof- en zwaveloxides) en draagt het bij aan het broeikaseffect (koolstofdioxide).

Het gaat bij de scheepvaart snel om grote getallen. Een normaal kustvaartschip verbruikt per dag rond de 8 tot 10.000 liter gasolie. Bij grote containerschepen, met ruim 19.000 containers, loopt het verbruik op tot 200.000 liter per dag bij 22 knopen.

Read more »Schieweg 93
2627 AT Delft
The Netherlands

admin login